Doel

Doelgroep
Stichting Golfen Zonder Grenzen richt zich op iedereen met een handicap. Golf is als sport toegankelijk voor zeer veel mensen. Zowel topsporters, recreanten als mensen met een fysieke en/of mentale handicap kunnen veel plezier aan deze sport beleven. De stichting houdt zich bezig met het toegankelijk maken van golf voor gehandicapten.

Missie
“Iedereen met een beperking het plezier van golf te laten beleven op het Woold.”

Stichting Golfen Zonder Grenzen stelt zich als doel:

  • De doelgroep te enthousiasmeren voor de golfsport
  • De doelgroep te integreren in het reguliere verenigingsleven (deelname aan wedstrijd en evenementen), dit bevordert o.a. de sociale vaardigheden
  • Ontspannend en integrerend golfspel aan te bieden, dat persoonlijke ontwikkeling stimuleert en zowel lichaam als geest uitdaagt (d.m.v. begeleiding en training, zowel psychisch als fysiek)
  •  Faciliteren van hulpmiddelen (bijv. ParaGolfer of andere hulpmiddelen)
  • Dat golfen voor deze doelgroep betaalbaar is (d.m.v. het werven van fondsen, sponsoring, giften, donaties, e.d.)
  • Samen met andere stichtingen en verenigingen golfen voor gehandicapten te stimuleren (d.m.v. het organiseren van wedstrijden, toernooien en competities)

Visie
Wij hebben de overtuiging dat sport in zijn algemeenheid, maar zeker de golfsport, een ideale manier is om een bijdrage te leveren op fysiek, sociaal en mentaal gebied voor gehandicapten. De golfsport is geschikt voor iedereen met of zonder beperking en voor jong en oud. Tevens draagt de golfsport, bijv. in een revalidatie periode, bij aan het zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfredzaamheid.

De stichting onderschrijft ten volle de ontwikkelingen binnen de NGF op dit gebied (bron: NGF-platform ‘Golf voor mensen met een fysieke beperking’ beleidsplan 2011-2014), en voorziet een grote ontwikkeling van golf voor gehandicapten in Nederland en op internationaal niveau.

(C) 2020