Samenwerkingsverbanden

Stichting Golfen Zonder Grenzen werkt hard aan het opbouwen van een netwerk op het gebied van golfen met een handicap. Met onderstaande partners is reeds contact geweest.

Golfvereniging het Woold
Stichting Golfen Zonder Grenzen werkt nauw samen met Golfvereniging het Woold en haar leden om met name integratie van golfers met een handicap zo veel mogelijk te bevorderen. De voorzitter van de stichting heeft tevens zitting genomen in de ‘Handicartcommissie’ om samenwerking verder te bevorderen. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk organiseren van een golfdag (met als doel het ophalen van financiële middelen voor golfers met een handicap), het contact met leden en het begeleiden van gehandicapten in de baan. Het bestuur van Golfvereniging het Woold overweegt om in de toekomst de Handicartcommissie breder te trekken in de vorm van een medische commissie.

Gehandicapten Golf (NGG)
De doelstelling van Gehandicapten Golf (NGG) is om iedereen met een fysieke beperking de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met de golfsport, te begeleiden als beginnende golfer, en te ondersteunen en begeleiden bij topgolf.

Daarnaast organiseren ze een nationale golfcompetitie waarbij de leden van de Gehandicapten Golf (NGG) de strijd aan gaan met valide golfers. Want golf is bij uitstek dé sport waarbij de “handicap” extra belangrijk kan zijn.

Stichting Golf voor Gehandicapten
De stichting zal via golfclinics de revalidatie centra overtuigen van de revaliderende en therapeutische werking van de golfsport. Via deze revalidatiecentra en ook orthopedische instrumentmakers benadert de stichting mensen met een fysieke beperking, jong of oud, kind of volwassene, om ze kennis te laten maken met golf. De stichting leidt bewegingsagogen op zodat zij bij de revalidatiecentra intern gehandicapten de eerste beginselen van de golfsport kunnen bijbrengen. Alle gehandicapten die willen gaan golfen kunnen bij ons terecht en zullen wij hierin begeleiden.

Vinden gehandicapten deze eerste stappen zo leuk en interessant, dan biedt de stichting ze de mogelijkheid om een introductiecursus onder leiding van gecertificeerde golfprofessionals te volgen waarin alle facetten van de golfsport aan bod komen. Bij voldoende interesse, wil de stichting gehandicapten in staat stellen om een GVB cursus (Golf Vaardigheids Bewijs) te volgen waarna zij na het behalen van dit examen op elke golfbaan terecht kunnen. Deze GVB cursus wordt door gecertificeerde golfprofessionals gegeven.

De stichting probeert met zijn plan om ook zorgkosten terug te dringen door gehandicapten met golf weer een positieve kijk op het leven te geven, te voorkomen dat zij in depressiviteit afzakken en waardoor medische behandelingen en medicijnen minder of niet nodig zullen zijn.

De stichting ziet het ook als taak om golfbanen in Nederland te adviseren bij het toelaten van mensen met een fysieke beperking en met hulp en advies deze banen gehandicaptvriendelijk te maken.

Batouwe Minder Valide Golf (BMVG)
Batouwe Minder Valide Golf heeft een vergelijkbare visie in een ander verzorgingsgebied. De samenwerking tussen Stichting Golfen Zonder Grenzen en Batouwe Minder Valide Golf komt met name neer op het uitwisseling van ervaring. Wellicht breidt dit zich in de toekomst uit tot uitwisseling van de ParaGolfer en samenwerking op het gebied van wedstrijden en toernooien.

Koninklijke Landmacht (Royal Netherlands Army)
Met de volgende instanties is reeds contact geweest over een toekomstig samenwerkingsverband:

  • 13 Gemechaniseerd Brigade (Oirschot)
  • Vereniging Gewonde Militairen (werken volgens het voorbeeld van een Amerikaanse vereniging (zie: smga.org))
  • Lotgenotendag van defensie

Dit samenwerkingsverband kan bestaan uit een actieve doorverwijzing naar Golfbaan het Woold van militairen met een beperking. Begin 2014 is er reeds op het Woold een Lotgenotendag georganiseerd voor gewonde militairen.

Going4Golf Foundation

Visie
De golfsport is een ideale inclusieve sport, omdat golf fysiek laagdrempelig is, ook voor nagenoeg alle vormen van fysieke en mentale beperkingen. De Going4Golf Foundation gelooft in de toegevoegde fysieke, sociale en mentale waarde die de golfsport levert voor mensen met een beperking. Golf draagt, zeker in een periode van revalidatie, bij aan de gezondheid, het zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfredzaamheid. De Foundation voorziet een grote ontwikkeling van Handigolf wereldwijd.

Missie
De Going4Golf Foundation wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een beperking door de golfsport, zowel in Nederland als daarbuiten. Zij wil met haar ambassadeurs en PGA pro’s een prominente bijdrage leveren aan de nationale en internationale ontwikkeling van Handigolf op golfclubs door middel van clinics, demonstraties en presentaties’.

NGF
De NGF (Nederlandse Golf Federatie) biedt ondersteuning, wanneer we daartoe behoefte hebben.

De NGF werkt nauw samen met de NVG, PGA-Holland, de Stichting Handicart en de NGG (Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten) om golf als revalidatiesport te ontwikkelen. Er wordt met revalidatiecentra samengewerkt onder het GolfMEE-project. Het betekent dat revalidatiecentra beschikken over door de PGA-Holland opgeleide bewegingsagogen die over eigen materiaal beschikken. Verder wordt op een aantal van deze centra met enige regelmaat een clinic gegeven voor mensen met een fysieke beperking.

De NGF en de NGG hebben samen het NGF Disabled Team opgericht. In dit team zitten de beste Nederlandse spelers die samen deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden (EK/WK). Jaarlijks wordt in Nederland, door het fonds NGG en de ABN AMRO Bank NV, een toernooi georganiseerd voor de Europese top van het gehandicaptengolf, het ABN AMRO Dutch Disabled Open. Tijdens dit toernooi strijden zeventig spelers uit diverse landen om de titel bij de mannen en vrouwen.

Sinds 2014 is de NGF lid van de European Disabled Golf Association (EDGA). Dit zorgt ervoor dat de NGF de kennis die in Nederland is opgedaan internationaal kan delen en dat kennis uit andere landen naar Nederland gehaald wordt ten behoeve van het nog beter neerzetten en toegankelijk maken van golf voor mensen met een fysieke beperking.

Revalidatiecentrum Blixembosch
Het revalidatiecentrum is gevestigd in Eindhoven en valt daarmee in het verzorgingsgebied van Stichting Golfen Zonder Grenzen. De golfpro van het Woold heeft in 2015 diverse clinics en kennismakingslessen georganiseerd voor gehandicapten, die revalideren in het revalidatiecentrum. De gehandicapten, maar ook hun begeleiders waren erg enthousiast.

Stichting Golfen Zonder Grenzen is in 2015 een samenwerkingsverband aangegaan met het revalidatiecentrum.

Fysiotherapeuten en Longnet
Stichting Golfen Zonder Grenzen werkt nauw samen met een aantal eerstelijns praktijken in de fysiotherapie (o.a. Fysiotherapie Campanula) en ziekenhuizen in regio Zuid-Oost Brabant.

Daarnaast zijn er al diverse activiteiten in gang gezet in samenwerking met Longnet. Longnet is een vereniging van eerstelijns praktijken fysiotherapie. Zij houden zich bezig met het verbeteren van de zorg van de COPD patiënten in de regio Zuid-Oost Brabant. In september 2015 zijn er drie clinics (totaal 24 mensen) georganiseerd voor mensen met COPD welke ernstig inspanningsgehandicapt zijn, door Stichting Golfen Zonder Grenzen. Ook is er een netwerkclinic golfen aangeboden aan de fysiotherapeuten (13 personen), die met deze patiënten werken.

Golfbaan het Woold
De golfbaan-eigenaren (Green Valley Resort B.V.) van Golfbaan het Woold in Asten Heusden hebben het initiatief van Stichting Golfen Zonder Grenzen vanaf het begin gesteund. Golfbaan het Woold heeft o.a. de baan en horeca volledig kosteloos aangeboden tijdens het Golfen Zonder Grenzen toernooi op 3 juli 2015. Om extra publiciteit te genereren voor de golfdag en de stichting heeft het Woold diverse bekende Nederlanders bereid gevonden om ‘ambassadeur’ te zijn van Stichting Golfen Zonder Grenzen (o.a. Wim van Hanegem, Andre Ooijer, Hans van Breukelen, Willy van de Kerkhof en Piet Schrijvers). De opbrengsten van de dag voor Stichting Golfen Zonder Grenzen waren in totaal € 11.750,-. Dankzij deze opbrengsten en bijdragen van sponsoren, goede doelen, stichtingen en donateurs is het mogelijk geweest om de ParaGolfer aan te schaffen.

Golfopleiding Rob Mouwen
Golfopleiding Rob Mouwen is direct verbonden aan Golfbaan het Woold en daarmee aan Stichting Golfen Zonder Grenzen. De golfopleiding heeft PGA-professionals in dienst, die zijn gespecialiseerd en gekwalificeerd in het lesgeven aan gehandicapten.

Daarnaast werkt de head pro, Rob Mouwen, zelf al geruime tijd samen met Golf Fysio trainer en Golf Fysio therapeut Luc van Munster met als doel het beste uit het golfspel te halen door middel van Golf fysiotherapie. Dit programma is speciaal samengesteld voor golfers met blessures, onvoldoende bewegingsvrijheid en/ of lichamelijk ongemakken.

Provincie Noord-Brabant
In het kader van het ‘Sportplan Brabant 2016’ en het bevorderen van de gehandicaptensport specifiek heeft de Provincie Noord-Brabant een subsidie verstrekt aan Stichting Golfen Zonder Grenzen voor de projecten gericht op deelname van gehandicapten aan sport door het aanbieden van sportactiviteiten of het organiseren van evenementen voor gehandicapten.

(C) 2020