Mijlpalen

   • 2015
    • Woensdag 14 januari 2015: Stichting wordt officieel opgericht
    • Vrijdag 3 juli 2015: Golftoernooi Zonder Grenzen 2015 met bijna 100 deelnemers, bekende (ex-)voetballers en de onthulling van de ParaGolfer, genaamd de “Woold Bully”
    • Contacten gelegd met revalidatiecentrum Blixembosch. Directeur Ben van den Brand en Bewegingsagoog Carlijn Collart zijn erg enthousiast en hebben wegen geopend voor doorverwijzing naar Golfbaan het Woold voor golflessen
    • Organisatie van kennismakingsclinics in 2015:
     • Tweemaal voor een groep van 10 mensen met ernstig COPD
     • Eenmaal voor een groep van 28 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in onze regio
     • Eenmaal een gehele ochtend voor revalidanten op Blixembosch
   • 2016
    • In 2016 zijn we gestart met het aanbieden van golflessen door onze gespecialiseerde pro
    • Stichting Golfen Zonder Grenzen organiseert i.s.m. stichting Handicart de “Week van het Goede Doel” op Golfbaan het Woold van maandag 27 juni 2016 tot en met de afsluitende wedstrijd op zondag 3 juli 2016
    • Organisatie van kennismakingsclinics in 2016:
     • 2 Kennismakingsclinic voor COPD-patiënten (28 deelnemers)
     • 15 juli 2016: Kennismakingsclinic voor mensen met een verstandelijke handicap (5 deelnemers)
     • Netwerkclinic voor fysiotherapeuten en artsen in september
    • Eind 2016:
     • 4 Golfers maken regelmatig gebruik van de ParaGolfer
     • 8 Golfers maken gebruik van de lespakketten van Stichting Golfen Zonder Grenzen, waaronder:
      • Revalidanten van Blixembosch
      • 2 Jongeren van 17 jaar met downsyndroom
      • Jongen van 13 jaar oud met een tetraparese, die rolstoelafhankelijk is
      • Jongeman van 30 jaar oud met downsyndroom
      • Oudlid, die een ernstige CVA heeft doorgemaakt en het golfspel opnieuw moet aanleren 
     • 2018
     • Aanschaf tweede papagolfer GZG

(C) 2020